சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் | Shiv Tandav Stotram Tamil PDF

வணக்கம் வாசகர்களே, இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் நீங்கள் சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் / Shiv Tandav Stotram Tamil PDF பார்க்க முடியும். இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றனர்.சிவபெருமானை யார் உண்மையான மனதுடன் வழிபடுகிறாரோ அவர் வீட்டில் சிவன் தாண்டவ ஸ்தோத்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுகிறார்.அமைதி நிலைபெற்று சகல துக்கங்களும் நீங்கும். நிம்மதியாக

இதை நீங்கள் தொடர்ந்து உண்மையான இதயத்துடன் உச்சரித்தால், நீங்கள் வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் இந்த கட்டுரையின் மூலம் சிவபெருமானின் அருள் இன்று உங்கள் மீது இருக்கும்.
ராவணக்ருதம் சிவத்தாவ ஸ்தோத்ரம் படிக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் விரும்பினால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் செய்து அதன் PDF ஐ பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

 

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் | Shiv Tandav Stotram Tamil PDF – சுருக்கம்

PDF Name சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் | Shiv Tandav Stotram Tamil PDF
Pages 2
Language Tamil
Source pdfinbox.com
Category Religion & Spirituality
Download PDF Click Here

 

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் தமிழ் பாடல் வரிகள் | Shiva Tandava Stotram Lyrics in Tamil

|| சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம்|| 

ஜடாடவி கலஜ்ஜல பிரவாஹபாவிதஸ்தலே
கலேவலம்பிய லம்பிதாம் புஜங்கதுங்கமாலிகாம்
டமட் டமட் டமட்தமன்னி நாதவட்டமர்வயம்
சகார சந்த்ததாண்டவம் தனோத்து ந சிவ சிவம்

ஜடா கடாஹ சம்பிரம பிரமணிலிம்பனிர்ஜரி
விலோலவிச்சிவல்லரி விராஜமானமுர்தனி
தகதகதக ஜ்வலல்லாட பட்டபாவகே
கிஷோரா சந்திரசேகரே ரதிஹ் பிரதிஷணம் மமா

தராதரேந்திர நந்தினிவிலாசபந்துபந்துரா
ஸ்பூரதிகந்தசந்ததி பிரமோதமானமானசே
கிருபாகடாக்ஷதோரணி நிருத்துர்தராபதி
க்வசித்தி கம்பரே மனோவினோதமேது வஸ்துனி

ஜடா பூஜங்க பிங்களஸ் புரத்ஃபனமணிபிரபா
கடம்பகுங்கும திரவப்பிரலிப்த திக்வதுமுகே
மதாந்த சிந்து ரஸ்புரத் வகுட்டரியமேதுரே
மனோ வினோதமத்புதம் பிபர்த்து பூதபர்த்தரி

சஹஸ்ர லோசன பிரபிர்த்யா ஷேஷலேகஷேகரா
பிரசுண துலிதோரணி விதுசராங்ரிபிதபுஹு
புஜங்கராஜா மாலயா நிபத்தஜடாஜுடகா
ஷ்ரியை சிராய ஜாயாதாம் சகோர பந்தூஷேகரஹ

லலாதசத்வர ஜ்வலதனஞ்ஜய ஸ்ஃபுலிங்கபா
நிபீடபஞ்சசாயகம் நமன்ன்லிம்பநாயகம்
சுதா மயூக லேகயா விராஜமாணஷேகரம்
மகா கபாலி சம்பதே ஷிரோஜடாலமாஸ்துனஹ

கரால பால பட்டிகாதகத் தகத்தக ஜ்வலா
தனஞ்சய ஹுதிக்ருத பிரச்சண்டபஞ்சசாயகே
தாரதரேந்திர நந்தினி குசாகிரசித்ரபத்ரக
பிரகல்பனைகஷில்பினி த்ரிலோசனே ரதீர்மமா

நவீன மேக மண்டலி நிருத்ததுர்தரஸ்புரத்
குஹு நிஷிதினிதமா பிரபந்தபத்தகந்தரஹ
நிலிம்பனிர்ஜரி தரஸ்தனோது க்ரிதி சிந்துரஹ
கலானிதானபந்துராஹ் ஷ்ரியம் ஜகதுரந்தரஹ

பிரஃபுல்ல நீல பங்கஜ பிரபஞ்சகாலிம்ச்சதா
வ்தம்பி கந்தகண்டலி ரரூச்சி பிரபத்தகந்தரம்
ஸ்மரச்சிதம் புரச்சிதம் பவச்சிதம் மகச்சிதம்
கஜச்சிதாந்தகச்சிதம் தமம்தகச்சிதம் பஜே

அகர்வகர்வ சர்வமங்களா கலாகதம்பமஞ்சரி
ரசப்பிரவாஹ மாதுரி விஜ்ரும்பனா மதுவ்ரதம்
ஸ்மராந்தகம் புறாந்தகம் பவாந்தகம் மகாந்தகம்
கஜாந்தகாந்த காண்டகம் தமந்தகாண்டகம் பஜே

ஜயத்வதபிரவிப்பிரம பிரமத்புஜங்கமாசஃபூர்
திக்திக்தி நிர்கமத்கரால பால் ஹவ்யவாத்
திமித்திமித்திமித்வ நன்ம்ருதங்கதுங்கமங்கள
த்வனிக்ரமப்பிரவர்த்திதா பிரச்சண்ட தாண்டவ சிவா

த்ருஷத்விசித்ர தல்பயோர் புஜங்க மௌக்தி கஸ்ரஜோர்
கரிஷ்தரத்ன லோஷ்டயோ சுஹ்ருத்வி பக்ஷபக்ஷயோஹ்
த்ருஷ்ணரவிந்த சக்ஷுஷோ பிரஜாமஹி மஹேந்திரயோஹ்
சம பிரவர்தயன்மனா கடா சதாஷிவம் பஜே

கடா நிலிம்பனிர்ஜரி நிகுஞ்சஜகோட்டரே வசன்ஹ்
விமுக்ததுர்மதி சதா ஷிரா ஸ்தமஜ்ஜலிம் வஹான்ஹ்
விமுக்தலோலச்சனோ லலாமபாலலக்னகா
ஷிவேதி மந்திரமுச்சரன் சதா சுகி பவாம்யஹம்

இமாம் ஹி நித்யமேவா முக்தமுட்டமோட்டமம் ஸ்தவம்
பதன்ஸ்மரன் புருவண்ணரோ விஷுத்திமேதி சந்ததம்
ஹரே குரவ் சுபக்திமாஷு யதி நன்யத கதிம்
விமோஹனம் ஹி தேஹினம் சுஷங்கரஸ்ய சிந்தனம்


ஹர் ஹர் மகாதேவ் என்று சொல்லுங்கள்

 

கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் / Shiv Tandav Stotram Tamil PDF பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Download PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *