இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம் | Indrakshi Stotram Tamil PDF

வணக்கம் வாசகர்களே, இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் நீங்கள்  இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம் / Indrakshi Stotram Tamil PDF பெறலாம். இந்திராக்ஷி ஸ்தோத்திரம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், சக்தியூட்டுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.இது இந்திராக்ஷி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து வந்தால் மன அமைதியும் வாழ்வில் பலமும் கிடைக்கும்.தியானம் செய்தால் இந்திராக்ஷி தேவியின் அருள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.

நீங்கள் ஏதேனும் எதிர்மறை ஆற்றல் அல்லது மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டால், நீங்கள் தொடர்ந்து இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். Indrakshi Stotram Lyrics in Tamil பதிவைச் சென்று, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டவுன்லோட் PDF பட்டனைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்திராக்ஷி ஸ்தோத்திரத்தின் PDF ஐப் பதிவிறக்கவும்.

 

இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம் | Indrakshi Stotram Tamil PDF – சுருக்கம்

PDF Name இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம் | Indrakshi Stotram Tamil PDF
Pages 8
Language Tamil
Source pdfinbox.com
Category Religion & Spirituality
Official Websit Click Here

ஸ்ரீ இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம்

|| Sri Indrakshi Stotram ||

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

பூர்வந்யாஸ:

அஸ்ய ஶ்ரீ இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய,

ஶசீபுரந்த³ர ரு’ஷி:, அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³,

இந்த்³ராக்ஷீ து³ர்கா³ தே³வதா, லக்ஷ்மீர்பீ³ஜம்,

பு⁴வநேஶ்வரீதி ஶக்தி:, ப⁴வாநீதி கீலகம் ,

இந்த்³ராக்ஷீப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

கரந்யாஸ:

ௐ இந்த்³ராக்ஷீத்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

ௐ மஹாலக்ஷ்மீதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।

ௐ மாஹேஶ்வரீதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।

ௐ அம்பு³ஜாக்ஷீத்யநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।

ௐ காத்யாயநீதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।

ௐ கௌமாரீதி கரதலகரப்ரு’ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

அங்க³ந்யாஸ:

ௐ இந்த்³ராக்ஷீதி ஹ்ரு’த³யாய நம: ।

ௐ மஹாலக்ஷ்மீதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।

ௐ மாஹேஶ்வரீதி ஶிகா²யை வஷட் ।

ௐ அம்பு³ஜாக்ஷீதி கவசாய ஹும் ।

ௐ காத்யாயநீதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।

ௐ கௌமாரீதி அஸ்த்ராய ப²ட் ।

ௐ பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

த்⁴யாநம்நேத்ராணாம் த³ஶபி⁴ஶ்ஶதை: பரிவ்ரு’தாமத்யுக்³ரசர்மாம்ப³ராம்

ஹேமாபா⁴ம் மஹதீம் விலம்பி³தஶிகா²மாமுக்தகேஶாந்விதாம் ।

க⁴ண்டாமண்டி³த-பாத³பத்³மயுக³ளாம் நாகே³ந்த்³ர-கும்ப⁴ஸ்தநீம்

1

இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரம்

இந்த்³ராக்ஷீம் பரிசிந்தயாமி மநஸா கல்போக்தஸித்³தி⁴ப்ரதா³ம் ॥

இந்த்³ராக்ஷீம் த்³விபு⁴ஜாம் தே³வீம் பீதவஸ்த்ரத்³வயாந்விதாம் ।

வாமஹஸ்தே வஜ்ரத⁴ராம் த³க்ஷிணேந வரப்ரதா³ம் ॥

இந்த்³ராக்ஷீம் ஸஹஸ்ரயுவதீம் நாநாலங்கார-பூ⁴ஷிதாம் ।

ப்ரஸந்நவத³நாம்போ⁴ஜாமப்ஸரோக³ண-ஸேவிதாம் ॥

த்³விபு⁴ஜாம் ஸௌம்யவத³நாம் பாஶாங்குஶத⁴ராம் பராம் ।

த்ரைலோக்யமோஹிநீம் தே³வீமிந்த்³ராக்ஷீநாமகீர்திதாம் ॥

பீதாம்ப³ராம் வஜ்ரத⁴ரைகஹஸ்தாம் நாநாவிதா⁴லங்கரணாம் ப்ரஸந்நாம் ।

த்வாமப்ஸரஸ்ஸேவித-பாத³பத்³மாமிந்த்³ராக்ஷி வந்தே³ ஶிவத⁴ர்மபத்நீம் ॥

இந்த்³ராதி³பி:⁴ ஸுரைர்வந்த்³யாம் வந்தே³ ஶங்கரவல்லபா⁴ம் ।

ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் ஜபேத் ஸர்வார்த²ஸித்³த⁴யே ॥

லம் ப்ரு’தி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பை: பூஜயாமி ।

யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

ரம் அக்³ந்யாத்மநே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

வம் அம்ரு’தாத்மநே அம்ரு’தம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।

ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசார-பூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

வஜ்ரிணீ பூர்வத: பாது சாக்³நேய்யாம் பரமேஶ்வரீ ।

த³ண்டி³நீ த³க்ஷிணே பாது நைர்ரூ’த்யாம் பாது க²ட்³கி³நீ ॥ 1॥

பஶ்சிமே பாஶதா⁴ரீ ச த்⁴வஜஸ்தா² வாயு-தி³ங்முகே² ।

கௌமோத³கீ ததோ²தீ³ச்யாம் பாத்வைஶாந்யாம் மஹேஶ்வரீ ॥ 2॥

உர்த்⁴வதே³ஶே பத்³மிநீ மாமத⁴ஸ்தாத் பாது வைஷ்ணவீ ।

ஏவம் த³ஶ-தி³ஶோ ரக்ஷேத் ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 3॥

இந்த்³ர உவாச ।

இந்த்³ராக்ஷீ நாம ஸா தே³வீ தை³வதை: ஸமுதா³ஹ்ரு’தா ।

கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ தே³வீ து³ர்கா³ நாம்நீதி விஶ்ருதா ॥ 4॥

நித்யாநந்தா³ நிராஹாரா நிஷ்கலாயை நமோऽஸ்து தே ।

காத்யாயநீ மஹாதே³வீ சந்த்³ரக⁴ண்டா மஹாதபா: ॥ 5॥

இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரம்

ஸாவித்ரீ ஸா ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।

நாராயணீ ப⁴த்³ரகாலீ ருத்³ராணீ க்ரு’ஷ்ணபிங்க³லா ॥ 6॥

அக்³நிஜ்வாலா ரௌத்³ரமுகீ² காலராத்ரிஸ்தபஸ்விநீ ।

மேக⁴ஸ்வநா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகடாங்கீ³ ஜடோ³த³ரீ ॥ 7॥

மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ கோ⁴ரரூபா மஹாப³லா ।

அஜிதா ப⁴த்³ரதா³நந்தா ரோக³ஹர்த்ரீ ஶிவப்ரதா³ ॥ 8॥

ஶிவதூ³தீ கராலீ ச ப்ரத்யக்ஷ-பரமேஶ்வரீ ।

இந்த்³ராணீ இந்த்³ரரூபா ச இந்த்³ரஶக்தி: பராயணா ॥ 9॥

ஸதா³ ஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸுந்த³ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।

ஏகாக்ஷரீ பரப்³ரஹ்மஸ்தூ²லஸூக்ஷ்ம-ப்ரவர்தி⁴நீ ॥ 10॥

ரக்ஷாகரீ ரக்தத³ந்தா ரக்தமால்யாம்ப³ரா பரா ।

மஹிஷாஸுர-ஹந்த்ரீ ச சாமுண்டா³ க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ॥ 11॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீ⁴மா பை⁴ரவநாதி³நீ ।

ஶ்ருதி: ஸ்ம்ரு’திர்த்⁴ரு’திர்மேதா⁴ வித்³யா லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ ॥ 12॥

அநந்தா விஜயாபர்ணா மாநஸ்தோகாபராஜிதா ।

ப⁴வாநீ பார்வதீ து³ர்கா³ ஹைமவத்யம்பி³கா ஶிவா ॥ 13॥

ஶிவா ப⁴வாநீ ருத்³ராணீ ஶங்கரார்த⁴-ஶரீரிணீ ।

ஐராவதக³ஜாரூடா⁴ வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா³ ॥ 14॥

நித்யா ஸகல-கல்யாணீ ஸர்வைஶ்வர்ய-ப்ரதா³யிநீ ।

தா³க்ஷாயணீ பத்³மஹஸ்தா பா⁴ரதீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 15॥

கல்யாணீ ஜநநீ து³ர்கா³ ஸர்வது³ர்க³விநாஶிநீ ।

இந்த்³ராக்ஷீ ஸர்வபூ⁴தேஶீ ஸர்வரூபா மநோந்மநீ ॥ 16॥

மஹிஷமஸ்தக-ந்ரு’த்ய-விநோத³ந-ஸ்பு²டரணந்மணி-நூபுர-பாது³கா ।

ஜநந-ரக்ஷண-மோக்ஷவிதா⁴யிநீ ஜயது ஶும்ப⁴-நிஶும்ப⁴-நிஷூதி³நீ ॥ 17॥

ஸர்வமங்க³ள-மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²-ஸாதி⁴கே ।

ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோऽஸ்துதே ॥ 18॥

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் இந்த்³ராக்ஷ்யை நம:। ௐ நமோ ப⁴க³வதி, இந்த்³ராக்ஷி,

ஸர்வஜந-ஸம்மோஹிநி, காலராத்ரி, நாரஸிம்ஹி, ஸர்வஶத்ருஸம்ஹாரிணி ।

இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரம்

அநலே, அப⁴யே, அஜிதே, அபராஜிதே,

மஹாஸிம்ஹவாஹிநி, மஹிஷாஸுரமர்தி³நி ।

ஹந ஹந, மர்த³ய மர்த³ய, மாரய மாரய, ஶோஷய

ஶோஷய, தா³ஹய தா³ஹய, மஹாக்³ரஹாந் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ॥ 19॥

யக்ஷக்³ரஹ-ராக்ஷஸக்³ரஹ-ஸ்கந்த⁴க்³ரஹ-விநாயகக்³ரஹ-பா³லக்³ரஹகுமாரக்³ரஹபூ⁴தக்³ரஹ-ப்ரேதக்³ரஹ-பிஶாசக்³ரஹாதீ³ந் மர்த³ய மர்த³ய ॥ 20॥

பூ⁴தஜ்வர-ப்ரேதஜ்வர-பிஶாசஜ்வராந் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ।

தூ⁴மபூ⁴தாந் ஸந்த்³ராவய ஸந்த்³ராவய ।

ஶிரஶ்ஶூல-கடிஶூலாங்க³ஶூல-பார்ஶ்வஶூலபாண்டு³ரோகா³தீ³ந் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ॥ 21॥

ய-ர-ல-வ-ஶ-ஷ-ஸ-ஹ, ஸர்வக்³ரஹாந் தாபய

தாபய, ஸம்ஹர ஸம்ஹர, சே²த³ய சே²த³ய

ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 22॥

கு³ஹ்யாத்-கு³ஹ்ய-கோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ரு’ஹாணாஸ்மத்க்ரு’தம் ஜபம் ।

ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே தே³வி த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மயி ஸ்தி²ரா ॥ 23॥

 

கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்திரக்ஷி ஸ்தோத்திரம் PDF / Indrakshi Stotram Tamil PDF பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Download PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *